Prabhu Deva, 48
Arshad Warsi, 52
Aravind Akash, 44
V. Ravichandran, 59
Raghava Lawrence, 44
Raghav Juyal, 29
Nagendra Prasad, 45
Kamal Haasan, 66
Shobana, 51
Mohena Singh, 32
Seerat Kapoor, 28