Karan Johar

Bombay, Maharashtra, India

Onewiki.org
25-05-1972
178 cm
77 Kg
Karan Johar
Karan Johar

Read Full Biography

Karan Kundra

Jalandhar, Punjab, India

Onewiki.org
11-10-1984
183 cm
72 Kg
Karan Kundra
Karan Kundra

Read Full Biography

James Vasanthan

Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India

Onewiki.org
01-10-1964
173 cm
75 Kg
James Vasanthan
James Vasanthan

Read Full Biography

Kubbra Sait

Bangalore, Karnataka, India

Onewiki.org
27-07-1983
170 cm
54 Kg
Kubbra Sait
Kubbra Sait

Read Full Biography

Meera Nandan

Kochi, Kerala, India

Onewiki.org
26-11-1988
164 cm
70 Kg
Meera Nandan
Meera Nandan

Read Full Biography

Kiran Juneja

Punjabi Bagh, New Delhi, India

Onewiki.org
17-07-1964
165 cm
64 Kg
Kiran Juneja
Kiran Juneja

Read Full Biography

Nyla Usha

Trivandrum, Kerala, India

Onewiki.org
25-03-1984
177 cm
56 Kg
Nyla Usha
Nyla Usha

Read Full Biography

Rimi Tomy

Pala, Kerala, India

Onewiki.org
22-09-1983
165 cm
58 Kg
Rimi Tomy
Rimi Tomy

Read Full Biography

Veena Malik

Rawalpindi, Punjab, Pakistan

Onewiki.org
26-02-1984
163 cm
60 Kg
Veena Malik
Veena Malik

Read Full Biography

Shenaz Treasury

Bombay, Maharashtra, India

Onewiki.org
29-06-1981
163 cm
58 Kg
Shenaz Treasury
Shenaz Treasury

Read Full Biography

Tara Sharma

London, United Kingdom

Onewiki.org
11-01-1977
164 cm
51 Kg
Tara Sharma
Tara Sharma

Read Full Biography

Tarana Raja

New Delhi

Onewiki.org
24-01-1977
163 cm
55 Kg
Tarana Raja
Tarana Raja

Read Full Biography

Simi Garewal

Ludhiana, Punjab, India

Onewiki.org
17-10-1947
167 cm
54 Kg
Simi Garewal
Simi Garewal

Read Full Biography

Roja (actress)

Tirupati, Andhra Pradesh, India

Onewiki.org
17-11-1972
165 cm
56 Kg
Roja (actress)
Roja (actress)

Read Full Biography

Spruha Joshi

Mumbai, Maharashtra, India

Onewiki.org
13-10-1989
165 cm
56 Kg
Spruha Joshi
Spruha Joshi

Read Full Biography

Vidhubala

India

Onewiki.org
24-05-1954
189 cm
75 Kg
Vidhubala
Vidhubala

Read Full Biography

Prasanna (actor)

Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India

Onewiki.org
28-08-1982
180 cm
78 Kg
Prasanna (actor)
Prasanna (actor)

Read Full Biography

Anusha Dandekar

Khartoum, Sudan

Onewiki.org
09-01-1982
165 cm
52 Kg
Anusha Dandekar
Anusha Dandekar

Read Full Biography

Ansiba Hassan

Calicut, Kerala, India

Onewiki.org
18-06-1992
167 cm
57 Kg
Ansiba Hassan
Ansiba Hassan

Read Full Biography

Asha Negi

Dehradun, Uttarakhand, India

Onewiki.org
23-08-1989
165 cm
55 Kg
Asha Negi
Asha Negi

Read Full Biography

Diana Hayden

Hyderabad, India

Onewiki.org
01-05-1973
179 cm
58 Kg
Diana Hayden
Diana Hayden

Read Full Biography

Sheela

Kanimangalam, Kingdom of Cochin

Onewiki.org
22-03-1945
160 cm
67 Kg
Sheela
Sheela

Read Full Biography

Sarayu (actress)

Tripunithura, Kerala

Onewiki.org
10-07-1989
165 cm
60 Kg
Sarayu (actress)
Sarayu (actress)

Read Full Biography

Nazriya Nazim

Trivandrum, Kerala, India

Onewiki.org
20-12-1994
163 cm
54 Kg
Nazriya Nazim
Nazriya Nazim

Read Full Biography

Manjima Mohan

Thiruvananthapuram, Kerala, India

Onewiki.org
11-03-1993
160 cm
56 Kg
Manjima Mohan
Manjima Mohan

Read Full Biography

Karishma Tanna

Bombay, Maharashtra, India

Onewiki.org
21-12-1983
174 cm
60 Kg
Karishma Tanna
Karishma Tanna

Read Full Biography