Sayaji Shinde, 62
Rajesh Khanna, 78
Sarfaraz Khan (actor), 44
Prabhu Deva, 48
Prabhu (actor), 64
Shah Rukh Khan, 55
Anil Kapoor, 64
Ankush Chaudhari, 44
Santhanam (actor), 41
Upendra (actor), 52
Faruk Kabir, 38
Fawad Khan, 39