Celebs Born in 18 March

Ratna Pathak Shah Zeishan Quadri Jai Akash Faruk Kabir Shashi Kapoor Sushanth Lakshmi Pranathi Danneel Ackles Ishita Vyas