Celebs Born in 13 September

Mahima Chaudhry Simran Kaur Mundi Usha Nadkarni Karthik (actor) Shankar (actor) Arya (actress) Marlyne Barrett Ayesha Kapur